Subkonto rocznika '02

Uczniowski Klub Sportowy VARSOVIA

ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa

Numer subkonta rocznika 2002: 32 1940 1076 3051 8115 0010 0000

 

Składka członkowska wynosi 150 zł.

Wpłat należy dokonywać do 5-ego dnia każdego miesiąca niezależnie od liczby treningów oraz obecności dziecka na zajęciach.

Składką członkowską nie obciążany jest miesiąc lipiec.

W przypadku 2 osób trenujących, będących rodzeństwem, składka wynosi 240 zł.