WRKS Olimpia Warszawa - UKS Varsovia

                                                            

                                                                                          2:3

                                                                                    21.09.2019

                                                                          Bramki: Klejna 2x, Rybak