Informacje dotyczące naborów do klasy sportowej w liceum znajdują się na: liceum.varsovia.waw.pl