Listopadowy konkurs żonglerki

Konkurs żonglerki w listopadzie wygrał Juliusz W. 

Gratulacje i zachęcamy do doskonalenia umiejętności żonglerki piłką także poza treningami.