Lutowy konkurs żonglerki

Konkurs żonglerki w lutym wygrał Juliusz W. 

Gratulacje i zachęcamy do doskonalenia umiejętności żonglerki piłką także poza treningami.