Trening 28.04.2020

W rozwinięciu zestaw ćwiczeń treningowych do przeprowadzenia w warunkach domowych.

Pamiętaj o bezpieczeństwie i dobrej rozgrzewce.

1. Rozgrzewka – 5 min

https://youtu.be/zV7N_7tDvh4

2. Ćw. szybkościowe

https://youtu.be/2Dt2DbjAKbo

Każde z ćwiczeń wykonaj w 4-6 powtórzeniach.

Przerwa wypoczynkowa pomiędzy powtórzeniami około 30-40 sekund.

Pomiędzy ćwiczeniami 1,5-2 min aktywnego wypoczynku np. żonglerka piłki, ćw. kształtujące lub rozciągające.

3. Ćw. doskonalące kontrolę nad piłką P i LN

https://youtu.be/fKCvB6rAxQc

Pamiętaj o NIE wykonywaniu ćwiczeń w miejscu, wszystko w ruchu.

4. TAKTYKA: Dokonaj analizy działań indywidualnych bez i z piłką ulubionego piłkarza

 

Przebywając w domu możesz wykonać większość z nich.

Zachęcamy do wysyłania zdjęć/selfie z tych aktywności na maila: plus@varsovia.waw.pl   lub do trenera na tel.