Wrześniowy konkurs żonglerki

Konkurs żonglerki we wrześniu wygrał Kuba Ż. 

Gratulacje i zachęcamy do doskonalenia umiejętności żonglerki piłką także poza treningami.