Harmonogram treningów

Harmonogram treningów obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.

Treningi Varsovii Centrum 09/10:

  • poniedziałek 18.30, ul. Międzyparkowa 4
  • środa 18.30, ul. Międzyparkowa 4 
  • PRO* czwartek 18.15, ul. Międzyparkowa 4 

 Trener Maciej Auguściński, tel. 505-968-590

 

Treningi Reprezentacji Varsovii:

  • wtorek 18.15, ul. Międzyparkowa 4 
  • czwartek, 18:15 ul. Międzyparkowa 4
  • PRO* piątek 18.15, ul. Miedzyparkowa 4