Wyniki nabrów do Reprezentacji i Varsovii Centrum

W sobotę, 20 czerwca, odbyły się nabory uzupełniające do "Reprezentacji Varsovii" oraz "Varsovii Centrum" na sezon 2020/2021.

Zaproszenie do "Varsovii Centrum" otrzymali: Smulko.M, Dołowy.K, Papierz.J, Kwiatkowski.S, Bednarczyk.J, Roguski.M, Kornat.J, Burdyński.W, Pytka.I

Zaproszenie do Reprezentacji Varsovii otrzymali: Sztajerwald.B, Szczęsny.O, Chodkowski.N, Czarnobaj.P, Wiśniewski.K, Szeligowski.J, Utkowski.K, Sobkowicz.F, Krzemiński.K, Komosiński.A, Filipiak.A, Szczęsny.M

W Reprezentacji Varsovii i Varsovii Centrum występować będą także uczniowie klasy sportowej Szkoły Podstawowej nr 210 przy ul.Karmelickiej 13.

Nieotrzymanie zaproszenia do Reprezentacji lub do Centrum nie zamyka drogi do dołączenia do niej w późniejszym czasie.
Postępy zawodników trenujących w naszych Centrach Treningowych i Klubach Partnerskich będą regularnie monitorowane pod względem poziomu
w odniesieniu do rówieśników oraz dynamiki rozwoju w dłuższym okresie czasu.

Informujemy, że przyjmowane są także zapisy do naszych Centrów Treningowych:

Bielany

Bródno

Fabryczna

Muranów

"Sempołowska"

"Wilcza"

Sielce

- Powiśle 

Wola

Rekomendujemy również udział w rekrutacji do Klubów Partnerskich Varsovii.