Hutnik Całych Bielan

W niedzielę, 15 kwietnia weźmiemy udział w turnieju Hutnik Całych Bielan

Zbiórka powołanych zawodników o godzinie 9.00 Marymoncka 42 boisko B

2009:Chrapek, Klimko, Korpowski, Rulski, Jaśkiewicz, Olbryt

2010: Wiśniewski, Kuszmar, Andrzejewski, Podgórski.