Kwietniowy konkurs żonglerki

Konkurs żonglerki w kwietniu wygrał Kuba Ż.

Gratulacje i zachęcamy do doskonalenia umiejętności żonglerki piłką także poza treningami.