Wyniki naborów

W dniach 28.08.-6.09., na boisku przy ulicy Międzyparkowej 4, odbyły się nabory do "Reprezentacji Varsovii" oraz "Varsovii Centrum" na sezon 2018/2019.

 

Zaproszenie do "Varsovii Centrum" otrzymali:

Andrzejewski P. , Kuszmar K. , Kwiatkowski S. , Marek K. , Mickiewicz M. , Prus Sz. , Sałek J. , Szelejewski A. , Wawer K. , Wiśniewski K. , Zmorzyński F.

 

Zaproszenie do Reprezentacji Varsovii otrzymali:

Burdyński W., Chodkowski N. , Dołowy K. , Eichler X. , Komosiński A. , Kornat K. , Smulko M. , Szczęsny O. , Żurek K.

 


Nieotrzymanie zaproszenia do Reprezentacji lub do Centrum nie zamyka drogi do dołączenia do niej w późniejszym czasie.
Postępy zawodników trenujących w naszych Centrach Treningowych i Klubach Partnerskich będą regularnie monitorowane pod względem poziomu w odniesieniu do rówieśników oraz dynamiki rozwoju w dłuższym okresie czasu.

Informujemy, że przyjmowane są także zapisy do naszych Centrów Treningowych:

- Bielany

- Bródno

- Fabryczna

- Muranów

- "Sempołowska"

- "Wilcza"

- Praga

- Sielce

- Ochota

- Wola

Rekomendujemy również udział w rekrutacji do Klubów Partnerskich Varsovii.