Listopadowy konkurs żonglerki

Konkurs żonglerki w listopadzie wygrał Yustyn Z.

Gratulacje i zachęcamy do doskonalenia umiejętności żonglerki piłką także poza treningami.