Wyniki naborów uzupełniających do Reprezentacji i Varsovii Centrum

W dniach 20 czerwca, odbyły się nabory uzupełniające do "Reprezentacji Varsovii" oraz "Varsovii Centrum" na sezon 2020/2021.

Zaproszenie do "Varsovii Centrum" otrzymali: Chrapek K., Kubuj A., Puto D., Stegienko W.

Zaproszenie do Reprezentacji Varsovii otrzymali: Gierczak J., Jaczyński D., Jaskulski K., Kępski F., Kopciński Sz., Ledóchowski A., Lula D., Maliszewski M., Marczak A., Ołdak M., Podkowa L., Roguski B., Sobolewski B., Tokarz N., Wagner J., Wang L., Wiśniewski A.

Nieotrzymanie zaproszenia do Reprezentacji lub do Centrum nie zamyka drogi do dołączenia do niej w późniejszym czasie. Na przełomie sierpnia i września odbędzie się nabór uzupełniający do Reprezentacji oraz Varsovii Centrum.
Postępy zawodników trenujących w naszych Centrach Treningowych i Klubach Partnerskich będą regularnie monitorowane pod względem poziomu w odniesieniu do rówieśników oraz dynamiki rozwoju w dłuższym okresie czasu.

Informujemy, że przyjmowane są także zapisy do naszych Centrów Treningowych:

Bielany

Bródno

Fabryczna

Muranów

"Sempołowska"

"Wilcza"

Sielce

- Powiśle 

Wola

Rekomendujemy również udział w rekrutacji do Klubów Partnerskich Varsovii.