Majowy konkurs żonglerki

Konkurs żonglerki w maju wygrał Xawery E.

Gratulacje i zachęcamy do doskonalenia umiejętności żonglerki piłką także poza treningami.